Doneren

Het schooljaar is begonnen. Uw kind stampt alweer fanatiek Chinese en Spaanse woordjes en breekt zich het hoofd over paardensprongen en hoe de koning naar een veilige haven te loodsen.

Amos unIQ bestaat alweer vijf jaar, dat is een felicitatie waard. Twee honderd Amsterdamse kinderen krijgen voltijds het onderwijs dat ze zo hard nodig hebben. Dat is ook een bedankje waard. Want vijf jaar geleden was er simpelweg geen aanbod voor hoogbegaafden kinderen voor wie het reguliere aanbod volstrekt onvoldoende was. Amos is daarop unIQ gestart als een samenwerking mét ouders. Ouders die de meerwaarde zagen van het voltijds hoogbegaafden onderwijs en bereid waren mee te delen in de extra kosten.

Vorig jaar was het goede nieuws dat de jaarlijkse ouderbijdrage van 1960 euro, door de inzet van zorgmiddelen, aanzienlijk naar beneden kon worden gebracht. Ook dit jaar volstaat een, nog altijd fors, bedrag van 605 euro per kind: een extra vrijwillige ouderbijdrage van 225 euro én een gift aan de stichting van 380 euro per kind.

Hoewel niemand verplicht kan worden deze beide bedragen te betalen, is het voor het voortbestaan van het unIQ onderwijs in haar huidige vorm wel belangrijk dat deze bedragen binnenkomen. Helaas moeten wij vaststellen dat dit, met name bij de gift, nog  niet het geval is. Hierdoor ontstaat een gat in de financiering van het unIQ onderwijs. Dit kan op termijn leiden tot verschraling van het onderwijsaanbod.

Als bestuur van de Stichting Vrienden van Amos unIQ, bestaande uit (groot)ouders van kinderen op de verschillende Amos unIQ scholen, proberen wij fondsen te werven bij bedrijven (Ziet u
mogelijkheden bij die van u, we horen het graag!), stichtingen en door lobby bij de lokale politiek en gemeente.

We zijn daar echter nog maar net mee begonnen. Daarom is het zeker voor dit schooljaar belangrijk dat ouders naast de vrijwillige ouderbijdrage ook (zoveel mogelijk van) de gift van 380 euro overmaken of meer voor wie dat kan missen. Dat kan op rekening NL68 RABO 0119867648  t.n.v. Stichting Vrienden van AMOS unIQ (of simpelweg Amos). De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor de gift fiscaal aftrekbaar is.