Vriend worden

De Stichting Vrienden van AMOS unIQ is op 1 januari 2014 opgericht. Met als doel om het hoogbegaafdenonderwijs van AMOS ‘te bevorderen en in stand te houden, voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam en directe omgeving’. Draagt u het hoogbegaafdenonderwijs in Amsterdam een warm hart toe? Word dan ook vriend van AMOS unIQ!

Met uw gift kunnen hoogbegaafde kinderen wiens ouders het niet kunnen betalen, toch het onderwijs krijgen waar ze behoefte aan hebben.

De middelen die de Stichting inzamelt komen ten goede aan ons onderwijs en de stichting heeft een formele ANBI-status. Giften aan de Stichting Vrienden van AMOS unIQ zijn dus onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.