Extra kosten

Het onderwijs van AMOS unIQ brengt meer kosten met zich mee dan het reguliere onderwijs. Kosten die niet gedekt worden door de reguliere rijksbegroting. Waarom?
  • De vergoeding vanuit het rijk is per kind even hoog als in het reguliere onderwijs. Het onderwijs vindt plaats in kleinere groepen, van maximaal 20 leerlingen. De inkomsten per klas zijn dus lager.
  • Voor sommige vakken halen we expertise van buitenaf in huis, bijvoorbeeld voor Spaans of voor schaken. Deze leerkrachten verzorgen hun lessen naast de groepsleerkracht. Daardoor is het aantal leerkrachten per leerling verhoudingsgewijs groter dan in het regulier onderwijs.
  • Ter verrijking van de leerstof brengen de leerlingen vaak een bezoek aan musea, bedrijven of instanties. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals vervoer en toegang. We maken bovendien gebruik van aanvullende lesmaterialen en hulpmiddelen, zoals de Skoolmates (kleine laptops, speciaal ontwikkeld voor kinderhanden).
De extra kosten per leerling voor een jaar voltijds HB-onderwijs zijn 225 Euro. Daarnaast wordt een gift van 380 Euro gevraagd.