Stichting Vrienden van AMOS unIQ

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, maar nog niet ieder kind krijgt automatisch het onderwijs dat het beste past. Een zo’n groep betreft de hoogbegaafde kinderen. Die lopen in het reguliere onderwijs te vaak vast en het aanwezige talent wordt daardoor onvoldoende benut. 
 
Sinds 2013 is er in Amsterdam het initiatief AMOS unIQ. Daarbij wordt voltijds onderwijs aangeboden aan hoogbegaafde kinderen. Dit biedt de ruimte voor de hoogbegaafde kinderen om zich optimaal te ontplooien. Maar het brengt ook extra kosten met zich mee voor de ouders, die niet voor iedereen op te brengen zijn.
 
De Stichting Vrienden van AMOS unIQ is opgericht om dit onderwijs toegankelijk te maken voor alle hoogbegaafde kinderen die dat nodig hebben, ongeacht het inkomen van de ouders. U kunt daaraan bijdragen. Privé of via uw bedrijf. 

Op de hoogte blijven van UnIQ-vrienden 2.0? Meld je hier aan voor nieuws per e-mail. We verwachten niet vaker dan twee keer per maand te gaan mailen.